Monday, June 4, 2007

Blablabla

Omdat ik vandaag inspiratieloos ben, volgend citaat uit mijn cursus:

"Door de Belgische overheid werden 3 verschillende accreditatiesysystemen opgericht, met name:
-het Accreditatiesysteem voor certificatie-instellingen en kwaliteitssystemen, produkten en personen (Belcert)
- het Accreditatiesysteem voor testlaboratoria en keuringsinstellingen (Beltest), en
- het Accreditatiesysteem voor kalibratielaboratoria (Belgische Kalibratie Organisatie, BKO)."

Met dank aan Prof. Dr. K. Houf.

1 comment:

Anonymous said...

kaatje,,,ik lees uwe blog ter ontspanning!!aaaaaaa!grtjes v e studybuddy